Zaproszenie do udziału w bezpłatnym badaniu dotyczącym oceny narażenia pracowników ochrony zdrowia na koronawirusa SARS-CoV-2 metodami serologicznymi.

Szanowni Państwo, Pracownicy Medyczni:

a) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
b) Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
c) Centrum Medyczne EKO-PROF-MED w Miasteczku Śląskim

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie badawczym dotyczącym oceny narażenia personelu medycznego ośrodków ochrony zdrowia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Celem badania jest wykrycie osób, które przeszły zakażenie SARS-COV-2 bezobjawowo lub skąpo-objawowo i mogły wykształcić odporność na zakażenie.
Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników zostanie określony rzeczywisty odsetek pracowników, którzy mieli kontakt z wirusem SARS-COV-2.

Badanie będzie obejmować pracowników ochrony zdrowia trzech różnych ośrodków ochrony zdrowia w województwie śląskim i opolskim tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych.

Chcielibyśmy przebadać grupę 90 osób w każdej z jednostek biorących udział w badaniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Materiałem biologicznym do badań stanowić będzie krew żylna pełna, pobierana dwu-krotnie z odstępem 2 tygodniowym pomiędzy pobraniami.

Rejestracja do badania odbywać się będzie wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej projektu (www.badania.labcovid-19.pl).

Po pozytywnym zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, zostanie Pani/Pan poproszony/a o wypełnienie krótkiego sondażu diagnostycznego on-line lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej na system android lub iOS, w której znajdować się będzie metryczka: wiek [lata], wzrost [cm], masa ciała [kg], miejsce zamieszkania oraz pytania badawcze (ankieta epidemiologiczna) oraz kwestionariusze badające poziom stresu i zaburzeń emocjonalnych związanych z zakażeniem.