Uzasadnienie i Cel Badań:

Celem eksperymentu medycznego jest diagnostyka serologiczna immunoglobulin klasy IgG, IgM oraz IgA w surowicy krwi pobieranej od losowo wybranej kohorty demograficznej województwa śląskiego i opolskiego.
Diagnostyka serologiczna względem immunoglobulin klasy IgM, IgA, IgG względem SARS-Cov-2 zostanie wykonana u losowo dobranej populacji województwa śląskiego i opolskiego w tym:

a) pracowników ochrony zdrowia wybranych szpitali nie-jednoimiennych na terenie województwa śląskiego i opolskiego; (grupa badawcza 1)

b) studentów medycyny Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz Collegium Medicum, Uniwersytetu Opolskiego (grupa badawcza 2)

Dobór grupy badawczej

I. Zbadanie 150 pracowników ochrony zdrowia oraz 350 członków ich rodzin tych pracowników wybranych szpitali znajdujących się na terenie województwa śląskiego i opolskiego w tym:
a) lekarzy
b) pielęgniarki
c) ratowników medycznych
d) diagnostów laboratoryjnych
e) personel pomocniczy: rejestratorki medyczne/pracownicy administracji;

(n=500) dla każdej z w/w jednostki

pracujących w:
a) Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu
b) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu
c) Centrum Medyczne EKO-PROF-MED w Miasteczku Śląskim

Czterokrotne (x4) pobranie krwi żylnej pełnej od tych samych ochotników:

2020 r.

I. pobranie krwi: 06.07.2020 (poniedziałek) do 17.07.2020 (piątek) – 10 dni roboczych w godz. 9-13

II. pobranie krwi: 03.08.2020 (poniedziałek) do 14.08.2020 (piątek) – 10 dni roboczych w godz. 9-13

2021 r.

III. pobranie krwi: 15.02.2021 (poniedziałek) do 26.02.2021 (piątek) – 10 dni roboczych
IV. pobranie krwi: 15.03.2021 (poniedziałek) do 26.03.2021 (piątek) – 10 dni roboczych

Krew do badań będzie pobierana w:

a) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu;
b) Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu;
c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu;
d) Laboratorium diagnostyczne. Centrum Medyczne Eko-Prof-Med, Miasteczko Śląskie

II. Od października/listopada 2020 r. Badania zostaną także wykonane na grupie losowo dobranych studentów/-ek medycyny WNM Zabrze SUM i CM, UO w wieku od 19 do 30 lat (n=100, dla każdego z wydziałów). Rekrutacja ochotników odbywać się będzie w siedzibie KardioMed Silesia (studenci z Zabrza), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu (studenci z Opola).

Projekt eksperymentu medycznego zakłada wykonanie badania epidemiologicznego, mającego na celu ustalenie rozpowszechnienia przebytego zakażenia SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia i ich rodzin a także studentów medycyny z Zabrza i Opola w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Ponadto będzie to próba ustalenia, ile osób wśród pracowników ochrony zdrowia w wybranym szpitalu miało kontakt z antygenem SARS-CoV-2 oraz czy nabyli odporności względem koronawirusa SARS-CoV-2. Ostatecznie, nie potwierdzono jeszcze czy wysokie miano przeciwciał jest wystarczające do hamowania ryzyka re-infekcji.

Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników, będzie szacowany możliwy okres zarażenia oraz zostanie sporządzony szczegółowy raport epidemiologiczny, który zostanie przekazany do Sanepidu w Katowicach i Opolu. Wyniki przeprowadzonych analiz posłużą sporządzeniu raportu oraz publikacji naukowych.

Wiele organizacji, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Centra Prewencji i Kontroli Chorób (CDC), rozpoczynają badania specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 na globalną skalę. Według ekspertów testy serologiczne są niezbędne do zrozumienia epidemiologii COVID-19 [Vogel G. These are answers we need. WHO plans global study to discover true extent of coronavirus infections. American Association for the Advancement of Science. [Online] 02 04 2020].

Dodatkowo, na podstawie analiz statystycznych będziemy mogli odpowiedzieć na pytania: która grupa wiekowa była bardziej narażona na zakażenie, czy istnieje związek między narażeniem a zakażeniem dla osób o różnej masie ciała (ilość tłuszczu trzewnego). Tkanka tłuszczowa trzewna i podskórna jest źródłem białek zapalnych (wisfatyna, leptyna, rezystyna), które modulują systemową odpowiedź układu immunologicznego; co może rzutować na ryzyko zakażenia lub nasilonego „wybuchu cytokinowego”, który jest jedną z przyczyn zgonów chorych na COVID-19. Co więcej, na podstawie analiz statystycznych będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie: która kohorta demograficzna była bardziej narażona na zakażenie.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej istotne jest zahamowanie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Szacuje się, że w przypadku infekcji COVID-19 86% wszystkich przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. Testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2 wydają się być idealnym dopełnieniem metody RT-PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki w kierunku COVID-19 oraz pozwala ocenić narażenie wybranej populacji na antygen.

W diagnostyce serologicznej zakażeń mikroorganizmami w tym SARS-CoV-2 szczególne znaczenie odgrywają przeciwciała w trzech klasach: IgA, IgM, IgG. Specyficzne względem wirusów przeciwciała neutralizujące (ang. neutralizing antibodies, nAbs) powstają w odpowiedzi na infekcję (lub szczepienie) i pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu infekcji wirusowej (5). Obecność nAbs może zapobiegać m.in. łączeniu się wirusa z docelowym receptorem na komórce gospodarza (przez co proces wnikania do komórek jest zaburzony), a także doprowadzić do jego zniszczenia.

Istnieje konieczność zabezpieczenia do dalszych badań surowicy krwi, szczególnie od osób zawodowo zajmujących się ochroną zdrowia na różnych oddziałach szpitalnych w trakcie okresu pandemii choroby zakaźnej.