Dalsze Kierunki Badań

W przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania planujemy:

a) kolejne dwa pobrania krwi od tych samych ochotników w 2021 roku
b) rekrutację większej liczby ochotników poszerzonych o personel pomocniczy szpitali oraz członków ich rodzin
c) zbadanie ochotników wśród studentów medycyny z Opola (Wydział Lekarski, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski oraz z Zabrza (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)