Planowane efekty naukowe i praktyczne projektu

Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-COV2, zaleca się badanie osób potencjalnie zakażonych w początkowej fazie infekcji. W tym celu, zgodnie z zaleceniami (WHO), stosuje się testy oparte o metodę RT-PCR, które wykrywają RNA wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7 a 14 dniem od kontaktu z SARS-CoV-2.

Po upływie około 7 dni od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych, czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo zmniejsza się, z powodu obniżenia wiremii oraz ilości wirionów w nabłonku dróg oddechowych.

W późniejszej fazie infekcji kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne (szczególnie w badaniach populacyjnych) wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki a dodatkowo umożliwiające szacowanie narażenia populacji na antygen SARS-CoV-2.

Na podstawie porównania miana przeciwciał w poszczególnych klasach IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników, można będzie określić odsetek ochotników narażonych na antygen SARS-CoV-2.

Znajomość rzeczywistej liczby osób mających kontakt z antygenem SARS-COV-2, a także odsetka personelu medycznego, którzy przebyli zakażenie pomoże ustalić prawdziwy zasięg epidemii i narażenia personelu na zakażenie. Szacuje się, że do około 30% przypadków zakażeń w Polsce wirusem SARS-CoV-2 może dochodzić w Szpitalu lub w innych placówkach ochrony zdrowia.

Zestawienie wyników badań diagnostyki serologicznej na dużej liczbie losowo wybranych pracowników ochrony zdrowia względem SARS-COV-2 z ilością nowych „świeżych” zakażeń (wykrywanych RT-PCR) pozwoli oszacować rzeczywiste narażenie wybranej grupy zawodowej względem SARS-COV-2 oraz porównać wyniki badań z modelem matematycznym krzywej rozwoju epidemii SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Co więcej, wyniki badań laboratoryjnych zostaną zestawione z odpowiedziami uzyskanymi na podstawie sondażu diagnostycznego, charakterystyką kliniczną i antropometryczną ochotników, co być może pozwoli powiązać ryzyko zakażenia z charakterem i natężeniem pracy, lokalizacją, liczbą potencjalnie zakażonych pacjentów, miejscem zamieszkania itp.

Niniejszy projekt eksperymentu medycznego ma stanowić preludium dla rozszerzenia badań na inne szpitale w województwie śląskim i opolskim jak i w pozostałych województwach.

Badania serologiczne zostaną wykonane po około 2 tygodniach od pobrania materiału w określonych ośrodkach.

Badania dodatkowe (stan zapalny, IgE, stres oksydacyjny, adipocytokiny) zostaną wykonane na zabezpieczonej surowicy krwi ochotników. Pobieranie i magazynowanie krwi ochotników, a także badania serologiczne zostaną sfinansowane ze środków własnych ośrodków uczestniczących w badaniu.