Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu?

Kryteria włączenia i wyłączenia z badań.

Do badania zostaną włączeni ochotnicy spełniający poniższe kryteria:

Kryteria włączenia do badań to ochotnicy, którzy podpisali świadomą zgodę na udział w projekcie eksperymentu medycznego oraz nie wykazują objawów ostrej infekcji dróg oddechowych a ich stan zdrowia określany jest jako dobry lub bardzo dobry.

Z badań wykluczeni będą ochotnicy spełniający następujące kryteria:

  • ochotnicy z dodatnim testem na obecność SARS-COV-2 metodą RT-PCR;
  • aktywna postać infekcji dróg oddechowych, w tym pacjenci z wynikiem CRP powyżej wartości referencyjnej oraz PCT >2ng/ml;
  • zły stan ogólny zdrowia ochotnika (subiektywna ocena badanego);
  • brak zgody pacjenta na udział w badaniu;
  • brak wypełnienia sondażu diagnostycznego;
  • brak ciągłości w aktywności zawodowej w okresie 2 tygodni przed rekrutacją; do eksperymentu medycznego;
  • ochotnicy < 18 roku życia;