Jakie badania zostaną wykonane u ochotników biorących udział w badaniu?

Zostaną wykonane następujące badania krwi:

– badania serologiczne przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM anty-SARS-CoV-2
– pomiary antropometryczne: wzrost [cm], masa ciała [kg], obwód talii [cm], obwód biodra [cm]

Po uzyskaniu zewnętrznego źródła finansowania projektu zostaną (z tych samých próbek krwi) wykonane następujące badania:

– badania stanu zapalnego – CRP, prokalcytonina, cytokiny pro-zapalne (m.in. IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ)
– badania stresu oksydacyjnego (TOC – całkowita zdolność oksydacyjna osocza, LHP – stężenie nadtlenków lipidowych; LPS – stężenie lipofuscyny, PSH – stężenie grup sulfhydrylowych, MDA – stężenie dialdehydu malonowego, TAS – całkowita zdolność antyoksydacyjna osocza, stężenie kwasu moczowego, albumin i bilirubiny)
– badania markerów metabolicznych (adipocytokiny np. wisfatyna, rezystyna, leptyna)
– immunoglobuliny E, wskaźniki funkcji wątroby i nerek

Ochotnicy zostaną poproszeni o wypełnienie sondażu diagnostycznego: zawierającego metryczkę i pytania badawcze oraz kwestionariusz oceny stresu/lęku przed zakażeniem.

Czym są badania serologiczne wykonywane na obecność przeciwciał względem antygenu SARS-COV-2?

Testy immunoenzymatyczne ELISA:
1. Testy immunoenzymatyczny ELISA firmy EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA (IgA), Anty-SARS-CoV-2 ELISA (IgG), oraz Anty-SARS-CoV-2 IgM. Badania czułości testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 wykazały, że przeciwciała klasy IgA są wykrywane u części chorych już przed upływem 10 dni od pojawienia się pierwszych objawów klinicznych COVID-19. Białka strukturalne SARS-CoV-2 to: białko S (glikoproteina powierzchniowa), E (białko osłonkowe), M (membranowe), N (białko nukleokapsydu). Białka S oraz N to białka o właściwościach immunogennych.

Rekombinowana podjednostka S1 białka strukturalnego S SARS-CoV-2 to wysoko-specyficzny antygen, który zapewnia wiarygodną diagnostykę serologiczną. Analiza genomu SARS-CoV-2 wykazała, że region S1 cechuje się niższą homologią z analogicznymi regionami innych patogennych dla człowieka koronawirusów, w porównaniu do regionu N, dla którego homologia ta wynosi 90% [6]. W związku z tym w teście EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 jako antygen zastosowano podjednostkę S1 białka S w celu uzyskania jak najwyższej specyficzności testu.

Testy EUROIMMUN posiadają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczonym do obrotu w Europie produktem medycznym przeznaczonym do badań laboratoryjnych (IVD – in vitro diagnostics).
Ponieważ nie istnieje określona ilościowo międzynarodowa surowica referencyjna do oceny przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, kalibracja przeprowadzana jest za pomocą współczynników Ratio, które są względną miarą stężenia przeciwciał w surowicy lub plazmie.

Ocena półilościowa: Wyniki mogą być ocenione półilościowo poprzez wyliczenie wartości tzw. współczynnika Ratio, czyli stosunku ekstynkcji kontroli lub próbki pacjenta do ekstynkcji kalibratora.

EUROIMMUN rekomenduje następującą interpretację wyników:
Ratio <0,8: negatywny
Ratio ≥0,8 do <1,1: graniczny
Ratio ≥1,1: pozytywne

IgG:
Test immunoenzymatyczny (ELISA) umożliwia ocenę półilościową in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko SARS-CoV-2 w surowicy lub plazmie pobranej na EDTA, heparynę lub cytrynian w celu wsparcia diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 i stanowi uzupełnienie bezpośredniego wykrywania patogenu. Badania serologiczne mogą być dodatkowo ważnym narzędziem w gromadzeniu danych epidemiologicznych. Produkt jest przeznaczony do użytku jako IVD. Test może być wykonany również automatycznie. Zestaw testowy zawiera mikropłytkę z paskami mikroprobówek, każdy z 8 osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi opłaszczonymi rekombinowanym białkiem strukturalnym SARS-CoV-2. W pierwszym etapie studzienki reakcyjne inkubowane są z rozcieńczonymi próbkami pacjentów. W pozytywnych przypadkach przeciwciała klasy IgG (również IgA i IgM) wiążą się z obecnymi na powierzchni studzienki antygenami. Związane przeciwciała wykrywa się podczas drugiego etapu inkubacji z przeciwciałami skierowanymi przeciwko ludzkiej IgG znakowanymi enzymem (koniugat enzymatyczny), który następnie katalizuje reakcję barwną.

IgA:
Test immunoenzymatyczny (ELISA) umożliwia ocenę półilościową in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgA przeciwko SARS-CoV-2 w surowicy lub plazmie pobranej na EDTA, heparynę lub cytrynian w celu wsparcia diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 i stanowi uzupełnienie bezpośredniego wykrywania patogenu. Oznaczanie przeciwciał IgA jest odpowiednie do monitorowania rozwoju odpowiedzi immunologicznej po otrzymaniu pozytywnego wyniku w badaniu bezpośrednim. Test nie jest zalecany do badań przesiewowych osób nie wykazujących objawów. Test może być wykonany również automatycznie. Zestaw testowy zawiera mikropłytkę z paskami mikroprobówek, każdy z 8 osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi opłaszczonymi rekombinowanym białkiem strukturalnym SARS-CoV-2. W pierwszym etapie studzienki reakcyjne inkubowane są z rozcieńczonymi próbkami pacjentów. W pozytywnych przypadkach przeciwciała klasy IgA (również IgG i IgM) wiążą się z obecnymi na powierzchni studzienki antygenami. Związane przeciwciała wykrywa się podczas drugiego etapu inkubacji z przeciwciałami skierowanymi przeciwko ludzkiej IgA znakowanymi enzymem (koniugat enzymatyczny), który następnie katalizuje reakcję barwną.