Streszczenie projektu:

Badanie Bezpłatne

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu mającego na celu ustalenie rozpowszechnienia przebytego zakażenia SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego wybranych szpitali nie-jednoimiennych województw opolskiego i śląskiego w tym:

– Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
– Centrum Medyczne: EKO-PROF-MED w Miasteczku Śląskim

Chcielibyśmy przebadać grupę 90 osób w każdej z jednostek biorących udział w badaniu.

Materiałem biologicznym do badań stanowić będzie krew żylna pełna, pobierana dwu-krotnie z odstępem 2 tygodniowym pomiędzy pobraniami.

Celem badania jest wykrycie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły wykształcić odporność na zakażenie. W diagnostyce serologicznej zakażeń mikroorganizmami w tym SARS-CoV-2 szczególne znaczenie odgrywają przeciwciała w trzech klasach: IgA, IgM, IgG. Specyficzne względem wirusów przeciwciała neutralizujące w odpowiedzi na infekcję (lub szczepienie) i pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu infekcji wirusowej. Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników, będzie szacowane narażenie na antygen SARS-COV-2.
Zestawienie wyników badań serologicznych z wynikami dodatkowych analiz surowicy ochotników oraz parametrami antropometrycznymi (masa ciała, obwód w pasie, wskaźnik BMI oraz WHR) a także informacji uzyskanych z analizy sondażu diagnostycznego (nawyki żywieniowe/alkohol/używanie wyrobów tytoniowych) i oceny poziomu stresu oraz lęku pozwoli oszacować narażenie wybranej populacji z obu województw na zakażenie SARS-CoV-2 a także być może pozwoli powiązać ryzyko narażenia, przebieg choroby z cechami antropometrycznymi ochotników, miejscem lub charakterem pracy oraz stężeniem wybranych markerów zapalnych, metabolicznych i stresu oksydacyjnego. Analiza pozwoli także na oszacowanie poziomu stresu i lęku przed zakażeniem SARS-COV-2 u wybranej grupy ochotników.

Krew pełna z żyły łokciowej będzie pobierana dwukrotnie od tych samych ochotników w następujących okresach czasowych:

I. pobranie krwi: 6 lipiec (tj. poniedziałek.) 2020 r. do – 17.07.20 (piatek) – 10 dni roboczych w godz. 9-13

II. pobranie krwi: 3 sierpień (tj poniedziałek.) 2020 do – 14.08.20 (piątek) – 10 dni roboczych w godz. 9-13

Miejsce pobierania krwi:

Opole:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Opolu
390; Adres: Al W. Witosa 26 45-401 Opole; Wysoki Parter –Budynek B

Zabrze:

Kardio-Med. Silesia, Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu, ul. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800, Zabrze

Bytom

Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Miasteczko Śląskie:

Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medycznego EKO-PROF-MED w Miasteczku Śląskim