List Zapraszający Do Udziału W Bezpłatnym Badaniu

Szanowni Państwo, Pracownicy Medyczni:

a) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
b) Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
c) Centrum Medyczne EKO-PROF-MED w Miasteczku Śląskim

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie badawczym dotyczącym oceny narażenia personelu medycznego ośrodków ochrony zdrowia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Celem badania jest wykrycie osób, które przeszły zakażenie SARS-COV-2 bezobjawowo lub skąpo-objawowo i mogły wykształcić odporność na zakażenie.
Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników zostanie określony rzeczywisty odsetek pracowników, którzy mieli kontakt z wirusem SARS-COV-2.

Badanie będzie obejmować pracowników ochrony zdrowia trzech różnych ośrodków ochrony zdrowia w województwie śląskim i opolskim tj. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych.

Chcielibyśmy przebadać grupę 90 osób w każdej z jednostek biorących udział w badaniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Materiałem biologicznym do badań stanowić będzie krew żylna pełna, pobierana dwu-krotnie z odstępem 2 tygodniowym pomiędzy pobraniami.

Rejestracja do badania odbywać się będzie wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej projektu (www.badania.labcovid-19.pl).

Po pozytywnym zakwalifikowaniu do udziału w badaniu, zostanie Pani/Pan poproszony/a o wypełnienie krótkiego sondażu diagnostycznego on-line lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej na system android lub iOS, w której znajdować się będzie metryczka: wiek [lata], wzrost [cm], masa ciała [kg], miejsce zamieszkania oraz pytania badawcze (ankieta epidemiologiczna) oraz kwestionariusze badające poziom stresu i zaburzeń emocjonalnych związanych z zakażeniem.

Krew pełna z żyły łokciowej będzie pobierana dwukrotnie od tych samych ochotników w następujących okresach czasowych:

I. pobranie krwi: 06.07.2020 (poniedziałek) do 17.07.2020 (piątek) – 10 dni roboczych w godz. 9-13

II. pobranie krwi: 03.08.2020 (poniedziałek) do 14.08.2020 (piątek) – 10 dni roboczych w godz. 9-13

Miejsce pobrania krwi pełnej:

Opole:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Opolu
Kierownik Zakładu: mgr farm. Renata Wabińska tel. +48 77 45 20 390; Adres: Al W. Witosa 26 45-401 Opole; Wysoki Parter –Budynek B

  • Od poniedziałku do piątku w godz: 09:00-13:00

Osoby koordynujące pobieranie i archiwizację danych biomedycznych: mgr E. Gawrylak-Dryja (koordynator pobierania materiału) oraz mgr Renata Mond-Paszek (koordynator archiwizacji danych medycznych).

Rejestracja: tel. +48 77 45 20 326

Zabrze:

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. w Zabrzu, ul. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800, Zabrze

Bytom

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu;

Miasteczko Śląskie:
Centrum Medyczne EKO-PROF-MED,

Ochotnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w badaniu, wyrażają zgodę na wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych z materiału, który został pobrany (badania zostaną zrealizowane po uzyskaniu zewnętrznego żródła finansowania); w tym: wybrane cytokiny prozapalne (IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ), CRP, prokalcytonina, adipocytokiny zapalne (wisfatyna, rezystyna, leptyna), immunoglobuliny E.

Przeprowadzenie badań pozwoli określić jaki odsetek personelu medycznego miał kontakt z antygenem SARS-CoV-2. Sposób pobrania materiału oraz przeprowadzenie badań pozbawione jest dodatkowego ryzyka dla uczestniczących w projekcie badawczym.

Wszystkie badania immunoenzymatyczne będą wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego w Opolu.

Wszystkie badania immunoenzymatyczne będą wykonywane w:

a) Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego w Opolu
b) Laboratorium COVID-19, Śląskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Zabrzu (Kardio-Med.-Silesia)
c) Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medycznego EKO-PROF.-MED. w Miasteczku Śląskim

Projekt badawczy jest wspólnym pomysłem Uniwersytetu Opolskiego, Śląskiego Parku Technologii Medycznych (Kardio-Med Silesia) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obejmując swoim zasięgiem następujące placówki ochrony zdrowia:

a) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
b) Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
c) Centrum Medyczne Eko-Prof-Med w Miasteczku Śląskim

Projekt posiada aktualną zgodę Komisji Bioetycznej.

START PROGRAMU: 06.07.2020 r !!!

Z poważaniem

Prof. R. Bułdak, Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, INM, Uniwersytet Opolski

Prof. Z. Brzoza, Klinika Chorób Wewnętrznych, INM, Uniwersytet Opolski

Prof. S. Kasperczyk, Katedra i Zakład Biochemii, WNM w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adam Konka, MBA. Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu, Kardio-Med Silesia