Badanie SARS-CoV-2 Met. Real Time RT-PCR

Aktualnie metodami zalecanymi w celu potwierdzenia zakażenia
SARS-CoV-2
są metody molekularne, wykrywające materiał genetyczny wirusa (real time RT PCR).

Najczęstsze objawy kliniczne zakażenia SARS-Cov-2 u większości zakażonych to:

  • gorączka (83–99%),
  • kaszel (59–82%),
  • zmęczenie (44–70%).

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Jeżeli nie masz objawów, ale na na podstawie wywiadu epidemiologicznego (np. potwierdzone przypadki zarażenia z Twojego otoczenia) stwierdzisz wysokie prawdopodobieństwo zakażenia możesz wykonać odpłatny test na obecność wirusa SARS-CoV-2 met. PCR w jednym z naszych punktów pobrań.

Informacje dla osób po zakażeniu lub kwaratannie.
Badanie kontrolne należy wykonać po min. 14 dniach od pierwszego dodatniego wyniku. W przypadku wyniku ujemnego, badanie należy powtórzyć po ≥24. godz. Dwa kolejne wyniki ujemne z dużym prawdopodobieństwem świadczą o eliminacji wirusa z dróg oddechowych. W przypadku, gdy którykolwiek wynik jest dodatni, badania należy powtarzać w odstępach 7 dniowych, do uzyskania 2 kolejnych wyników ujemnych w odstępach 24 godzinnych.

W punkcie pobrań zostanie profesjonalnie przeprowadzona procedura rejestracji i pobrania. Pobrane próbki zostaną odpowiednio zabezpieczone i przetransportowane do laboratorium zgodnie z wytycznymi konsultanta krajowego ds. mikrobiologii.

Zadzwoń i umów się na badanie:

+48 (32) 705 03 06

Przeciwciała Anty - SARS-CoV-2 IgG/IgM

metoda: immunochromatografia – szybki test jakościowy

Diagnostyka serologiczna pozwala na wykrycie obecności przeciwciał i może mieć znaczenie w szczególności u osób, u których infekcja przebiegała bezobjawowo lub z łagodnymi objawami. Obecność przeciwciał sugeruje styczność pacjenta z wirusem i wytworzenie do niego przeciwciał przez organizm zakażonego.

Przeciwciała anty – SARS-CoV-2 IgG/IgM pojawiają się we krwi pacjenta w okresie 7-14 dni od potencjalnego zakażenia.
Testy serologiczne powinny być traktowane jako uzupełnienie metod molekularnych.

W celu uzyskania pełnego obrazu nabierania odporności badania serologiczne wykonuje się w surowicy krwi pobranej w dwóch okresach czasowych. Pierwszy raz po 7 dniach od prawdopodobnego kontaktu lub potwierdzonego zakażenia testem PCR oraz po 2-4 tygodniach (druga próbka surowicy).

Wynik dodatni testu wymaga dalszej diagnostyki i potwierdzenia.
Wynik ujemny testu nie wyklucza możliwości zakażenia.
Wynik testu samodzielnie nie może stanowić podstawy diagnozy lub wykluczenia COVID-19.
Wynik testu stanowi składową kompleksowego procesu diagnostyki oraz leczenia i musi być interpretowany w odniesieniu do stanu pacjenta, danych klinicznych, wywiadu epidemiologicznego i innych badań diagnostycznych (w tym badania met. PCR).

Zadzwoń i umów się na badanie:

+48 698 176 826

Adres

ACELLMED Sp. z o. o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
41-800 Zabrze
biuro@acellmed.pl
tel. 698 176 826